PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS

PAIHTEETMielenterveys >>

Päihteet >>

Päihdeaineiksi luokitellaan päihtymistarkoitukseen käytettäviä aineita, kuten alkoholi ja huumausaineet. Päihdeaineet voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Nuorille usein pelko porukan ulkopuolelle jäämisestä ajaa päihteiden käyttöön.

Mielenterveydenongelmat voivat esiintyä ihmisillä eri tavoin. Mielenterveydenongelmiksi luokitellaan muun muassa masennus ja ahdistuneisuus. Mitä nopeammin ongelmiin puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet on toipua.

Päihteet ja mielenterveyden ongelmat kulkevat usein yhtä matkaa. Ongelma ajaa toiseen ja usein ei tiedetä, onko alkuperäinen ongelma päihteiden käyttö vai mielenterveydelliset syyt.

Psykososiaalisilla palveluilla tuetaan ihmisen kokonaishyvinvointia. Näitä palveluita ovat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelut. Psykososiaaliset palvelut jaetaan avopalveluihin, laitospalveluihin ja asumispalveluihin.

Psykososiaalinen?
Psykososiaalisella tarkoitetaan psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvää. Ihmisen psyykkinen puoli sisältää tunteet, motiivit ja kognitiiviset toiminnot (muisti, oppiminen, ajattelu) ja sosiaalinen puoli vuorovaikutussuhteet. 

 

Jaa tää somes: